Sponsors of communication:

prime radio LOGOTYPO-independent

 

Supporters: 

Katerina Gaki, Alexandra Georgiadou, Nikos Kupourgos, Giorgos Lutras, Mursini Maneta, Orchestra of Cyclades, Loukia Papageorgiou